Brandveiligheid op stal

Het is misschien één van je grootste angsten; je huis en/of stal in vlammen zien opgaan met alle gevolgen van dien.  De dierenbescherming meldt in 2018 nog 23 stalbranden, waarbij helaas veel dieren overleden. Reden te meer om brandveiligheid op stal eens nader uit te lichten, zodat ook jij de nodige preventiemaatregelen kunt nemen mocht je die nog niet toegepast hebben. Want zoals zo vaak gezegd wordt is ook hier voorkomen beter dan genezen.

Bron: AS Media

Basis brandpreventie in huis 
Veel woningen zonder rookmelders zijn er tegenwoordig niet meer. Veel gebruikte locaties in huis zijn de zolder, de slaapkamers en de overloop. Ook is een  

koolmonoxide melder belangrijk als er een CV ketel is geïnstalleerd! In de keuken kan een blusdeken erg handig zijn, waarbij sommige huishoudens ook een brandblusser hebben uit voorzorg. Meestal zijn dit nog oude poederblussers, alhoewel schuimblussers geschikter zijn omdat ze simpelweg minder schade aanrichten. Deze laatste is er in verschillende formaten, eenvoudig te bedienen en is ook geschikt voor het blussen van kleine vetbranden. Er zijn zelfs blussers in mooie kleuren en leuke designs verkrijgbaar.

Regelgeving rondom brandpreventie op stal
Vanuit het bouwbesluit en ook de wet en regelgeving zijn er weinig verplichtingen vereist als het gaat om brandpreventie in stallen en maneges. Wel zijn er regels voor de kantine en overige ruimtes waar veel mensen komen, maar dieren en dus ook paarden vallen onder een andere categorie. De wens om wel voorzieningen in maneges en stallen te plaatsen kan eventueel van een verzekeringsmaatschappij komen. Voor de paarden zelf moet je vaak een aparte verzekering afgesloten worden als dat de wens van de ondernemer of eigenaar is.

 

Veel brandbaar materiaal aanwezig in stallen
Helaas is ook in 2019 weer gebleken dat bij branden de voorzieningen en meldingen te wensen overlaat, waardoor niet alle paarden op tijd gered kunnen worden. Vuur verspreidt zich snel, doordat vooral in stallen veel brandbaar materiaal aanwezig is. Denk aan stof, spinnenwebben, droog hooi en stro in de paardenboxen. In grote hooi- en stro opslag kan een brand ontstaan door broeien, maar vergeet ook  menselijke- en technische oorzaken niet. Als we de brand vroeg ontdekken en snel kunnen bestrijden of beperken, gaan de overlevingskansen van onze paarden met sprongen vooruit.  

 

Adviezen brandpreventie op stal
Stallen liggen vaak afgelegen wat het moeilijker maakt voor de brandweer om op tijd aanwezig te zijn. Tevens zijn de nodige middelen zoals bluswater vaak niet aanwezig. Hierdoor verliest de brandweer kostbare tijd om de brand te blussen, wat ten koste gaat van het leven van de paarden en het behoud van de manege. Alles wat we kunnen doen om dit proces te verbeteren is dus hoognodig en belangrijk. Maar wat kan je nu concreet zelf doen om je manege en/of je eigen stal brandveiliger te maken? Het beste wat je kunt doen is advies inwinnen bij een professioneel brandbeveiligingsbedrijf, met oog voor de paardensport. Zij kunnen vrijblijvend adviseren en ook een plan van aanpak opstellen en natuurlijk helpen en voorzien bij het aanbrengen van de nodige voorzieningen.

 

Andere stappen die je zelf kunt ondernemen zijn;

 • Houdt de manege, stal en apparaten goed schoon
  Zorg ervoor dat de apparaten stofvrij zijn en zorg dat spinnenwebben en dergelijke verwijderd zijn.
 • Aanschaf van blusmiddelen
  Het binnen handbereik hebben van geschikte blusmiddelen is belangrijk, in een droge brandbare omgeving is snel kunnen handelen namelijk van groot belang. Het beste zijn brandslangen aangevuld met handbrandblussers van het type 6 of 9 liter schuim. Hiermee kun je de 1e slag slaan voordat de brandslang op de positie is.
 • Slim opbergen van aanwezige blusmiddelen
  Zorg dat deze goed zichtbaar zijn en goed bereikbaar zijn en tijdig hun jaarlijkse controle hebben gehad. Instrueer je personeel in het juist gebruik van de blusmiddelen, zodat iedereen weet hoe ze ingezet moeten worden, mocht het nodig zijn.
 • Zorg voor duidelijke en goed werkende vluchtwegverlichting

 • Hang noodhalsters op
  In geval van brand moeten de paarden zo snel mogelijk weg kunnen. Handig is dan om een noodhalster naast elke paardenbox of in huis te hebben.  
 • Ontwikkel een ontruimingsplan
  Het hebben van een ontruimingsplan en het daadwerkelijk oefenen hiervan zorgt dat iedereen weet wat te doen in geval van nood. Nodig de lokale brandweer eens uit voor een oefening, dit is voor hen ook een onbekend gebied.
 • BHV’ers
  Zorg voor voldoende opgeleide BHV’ers en doe op tijd een herhalingstraining.

 • Brandmeldinstallatie
  Brandmeldinstallatie plaatsen en deze uitbreiden naar de stallen, met doormelding naar meldkamer.

 

Zoals je kunt lezen zijn er veel aspecten van toepassing bij het brandveiliger maken van een manege of stal. FIRA realiseert zich dit en heeft daarom een veiligheidsspecialist als partner beschikbaar voor advies en hulp.   

 

R.F. Raman
http://veiligheidspecialisten.nl/

Lees meer over:


EVENEMENTEN VOOR JOU


Brandveiligheid op stal

Het is misschien één van je grootste angsten; je huis en/of stal in vlammen zien opgaan met alle gevolgen van dien.  De dierenbescherming meldt in 2018 nog 23 stalbranden, waarbij helaas veel dieren overleden. Reden te meer om brandveiligheid op stal eens nader uit te lichten, zodat ook jij de nodige preventiemaatregelen kunt nemen mocht je die nog niet toegepast hebben. Want zoals zo vaak gezegd wordt is ook hier voorkomen beter dan genezen.

Bron: AS Media

Basis brandpreventie in huis 
Veel woningen zonder rookmelders zijn er tegenwoordig niet meer. Veel gebruikte locaties in huis zijn de zolder, de slaapkamers en de overloop. Ook is een  

koolmonoxide melder belangrijk als er een CV ketel is geïnstalleerd! In de keuken kan een blusdeken erg handig zijn, waarbij sommige huishoudens ook een brandblusser hebben uit voorzorg. Meestal zijn dit nog oude poederblussers, alhoewel schuimblussers geschikter zijn omdat ze simpelweg minder schade aanrichten. Deze laatste is er in verschillende formaten, eenvoudig te bedienen en is ook geschikt voor het blussen van kleine vetbranden. Er zijn zelfs blussers in mooie kleuren en leuke designs verkrijgbaar.

Regelgeving rondom brandpreventie op stal
Vanuit het bouwbesluit en ook de wet en regelgeving zijn er weinig verplichtingen vereist als het gaat om brandpreventie in stallen en maneges. Wel zijn er regels voor de kantine en overige ruimtes waar veel mensen komen, maar dieren en dus ook paarden vallen onder een andere categorie. De wens om wel voorzieningen in maneges en stallen te plaatsen kan eventueel van een verzekeringsmaatschappij komen. Voor de paarden zelf moet je vaak een aparte verzekering afgesloten worden als dat de wens van de ondernemer of eigenaar is.

 

Veel brandbaar materiaal aanwezig in stallen
Helaas is ook in 2019 weer gebleken dat bij branden de voorzieningen en meldingen te wensen overlaat, waardoor niet alle paarden op tijd gered kunnen worden. Vuur verspreidt zich snel, doordat vooral in stallen veel brandbaar materiaal aanwezig is. Denk aan stof, spinnenwebben, droog hooi en stro in de paardenboxen. In grote hooi- en stro opslag kan een brand ontstaan door broeien, maar vergeet ook  menselijke- en technische oorzaken niet. Als we de brand vroeg ontdekken en snel kunnen bestrijden of beperken, gaan de overlevingskansen van onze paarden met sprongen vooruit.  

 

Adviezen brandpreventie op stal
Stallen liggen vaak afgelegen wat het moeilijker maakt voor de brandweer om op tijd aanwezig te zijn. Tevens zijn de nodige middelen zoals bluswater vaak niet aanwezig. Hierdoor verliest de brandweer kostbare tijd om de brand te blussen, wat ten koste gaat van het leven van de paarden en het behoud van de manege. Alles wat we kunnen doen om dit proces te verbeteren is dus hoognodig en belangrijk. Maar wat kan je nu concreet zelf doen om je manege en/of je eigen stal brandveiliger te maken? Het beste wat je kunt doen is advies inwinnen bij een professioneel brandbeveiligingsbedrijf, met oog voor de paardensport. Zij kunnen vrijblijvend adviseren en ook een plan van aanpak opstellen en natuurlijk helpen en voorzien bij het aanbrengen van de nodige voorzieningen.

 

Andere stappen die je zelf kunt ondernemen zijn;

 • Houdt de manege, stal en apparaten goed schoon
  Zorg ervoor dat de apparaten stofvrij zijn en zorg dat spinnenwebben en dergelijke verwijderd zijn.
 • Aanschaf van blusmiddelen
  Het binnen handbereik hebben van geschikte blusmiddelen is belangrijk, in een droge brandbare omgeving is snel kunnen handelen namelijk van groot belang. Het beste zijn brandslangen aangevuld met handbrandblussers van het type 6 of 9 liter schuim. Hiermee kun je de 1e slag slaan voordat de brandslang op de positie is.
 • Slim opbergen van aanwezige blusmiddelen
  Zorg dat deze goed zichtbaar zijn en goed bereikbaar zijn en tijdig hun jaarlijkse controle hebben gehad. Instrueer je personeel in het juist gebruik van de blusmiddelen, zodat iedereen weet hoe ze ingezet moeten worden, mocht het nodig zijn.
 • Zorg voor duidelijke en goed werkende vluchtwegverlichting

 • Hang noodhalsters op
  In geval van brand moeten de paarden zo snel mogelijk weg kunnen. Handig is dan om een noodhalster naast elke paardenbox of in huis te hebben.  
 • Ontwikkel een ontruimingsplan
  Het hebben van een ontruimingsplan en het daadwerkelijk oefenen hiervan zorgt dat iedereen weet wat te doen in geval van nood. Nodig de lokale brandweer eens uit voor een oefening, dit is voor hen ook een onbekend gebied.
 • BHV’ers
  Zorg voor voldoende opgeleide BHV’ers en doe op tijd een herhalingstraining.

 • Brandmeldinstallatie
  Brandmeldinstallatie plaatsen en deze uitbreiden naar de stallen, met doormelding naar meldkamer.

 

Zoals je kunt lezen zijn er veel aspecten van toepassing bij het brandveiliger maken van een manege of stal. FIRA realiseert zich dit en heeft daarom een veiligheidsspecialist als partner beschikbaar voor advies en hulp.   

 

R.F. Raman
http://veiligheidspecialisten.nl/

Lees meer over: